Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.


Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.


Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista
Uusimmat asiakirjat


Content by Label
showLabelsfalse
max4
showSpacefalse
excerptTyperich content
cqllabel = "finelib"


Näytä lisää


  


Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/FinELibpalvelu
width90%
themelight
lang
height500
tweetLimit20