Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka edistää e-aineistojen saatavuutta ja avointa julkaisemista.

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.


UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconmail
tooltip[email protected]
title[email protected]
urlmailto:[email protected]
   
UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconhome
tooltipSeuraa uutisia tiedelehtineuvotteluista
titlefinelib.fi
urlhttps://finelib.fi/
   
UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
icontwitter
tooltipFinELib X:ssä
titleFinELib X:ssä
urlhttps://twitter.com/FinELibpalvelu


Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista.Ajankohtaista


News
hideTitletrue
max6
collapsedtrue
themesimple
labelsfinelib_ajankohtaista,finelib