Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka edistää e-aineistojen saatavuutta ja avointa julkaisemista.

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconmail
title[email protected]
urlmailto:[email protected]
   
UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconlink
tooltipSeuraa uutisia tiedelehtineuvotteluista
titlefinelib.fi
urlhttps://finelib.fi/
   
UI Button
colorblue
newWindowtrue
sizesmall
iconidea
tooltipKäytä OA-etuja - julkaise avoimena
titleJulkaise avoimena
urlhttps://finelib.fi/neuvottelut/kayta-oa-etuja/


Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista.Uusimmat asiakirjat

Ajankohtaista


Content by Label
showLabelsfalse
max5
showSpacefalse
sortcreation
reversetrue
excerptTypesimple
cqllabel = in ("finelib_ajankohtaista","finelib")

Näytä lisää >>