Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortion palveluyksikkö

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.

 


Tutustu tarkemmin tiedelehtien sopimusneuvotteluiden tilanteeseen:Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista


Blog Posts
max5
sortcreation
reversetrue
contenttitles
labelsfinelib

Tip
titleOikopolkuja konsortion jäsenille - vaativat kirjautumisen
Widget Connectorwidth450url

, finelib_negotiations

Lisää uutisia

Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/

settings/widgets/681447000404025345/height400

 

 

 

 

FinELibpalvelu
width90%
themelight
lang
height500
tweetLimit20