Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

FinELibin kiwi-sivut ovat työn alla.

 

...

FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Konsortiota palveleva FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa.


Tutustu tarkemmin tiedelehtien sopimusneuvotteluiden tilanteeseen:

...

...

 

 

TIETOJA TYÖTILASTA

Sivuja yhteensä

 

Excerpt

countpages

 

...


Panel
titleOikopolut konsortion jäsenille

Palveluiden käyttö edellyttää kirjautumista


Blog Posts
max5
sortcreation
reversetrue
contenttitles
labelsfinelib, finelib_negotiations

Lisää uutisia

Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/FinELibpalvelu
width90%
themelight
lang
height500
tweetLimit20