Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Ota yhteyttä Kansalliskirjastoon ([email protected]) ennen sopimuksen tekoa. Näin varmistetaan myös se, että organisaatiosi ei jo ole Melindan palvelusopimuksen piirissä.
  2. Täydennä sopimukseen (palveluehdot) ja tarvittaessa liitteeseen organisaatiotasi koskevat tiedot. Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella.
  3. Toimita täydennetty sopimus sekä allekirjoittajan tai allekirjoittajien nimi, sähköposti ja tekstiviestivahvistusta varten puhelinnumero sähköpostitse Kansalliskirjastoon osoitteella: lassikaija.lager kovanen (at) helsinki.fi.
  4. Kansalliskirjasto toimittaa sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi.

...