Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Jos organisaatio allekirjoittaa myöhemmin Melindan palvelusopimuksen, se sisältää myös Artikkelien kuvailutyökalun käyttömahdollisuuden ja korvaa tämän sopimuksen.

Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella. Huom! Vuodesta 2022 alkaen sopimukset allekirjoitetaan ensisijaisesti sähköisesti eikä allekirjoitettuja sopimusdokumentteja enää postiteta. 


SopimusAsiakasryhmäSopimuksen / liitteen Sopimuksen  tila
Artikkelien kuvailutyökalu -palvelun palveluehdot (word)Artikkelien kuvailutyökalulla tallentavat organisaatiot, jotka eivät ole solmineet Melindan palvelusopimustaKäytössä Liite: Valtuutus (mallipohja) 

Valtuutukset koskevat organisaatioiden yhteenliittymien palveluehtoja joissa palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella. 

 • Toimita Kansalliskirjastoon liite, jossa lista valtuutuksen antaneista organisaatioista ja niiden Y-tunnukset.
 • Säilytä valtakirjat tarvittaessa oman sopimuksesi liitteenä. 
Käytössä(päivitetty 30.6.2022 tukemaan sähköistä allekirjoitusta)

Sopimusohje

 1. Ota yhteyttä Kansalliskirjastoon ([email protected]) ennen sopimuksen tekoa. Näin varmistetaan myös se, että organisaatiosi ei jo ole Melindan palvelusopimuksen piirissä.
 2. Täydennä sopimukseen (palveluehdot) ja tarvittaessa liitteeseen organisaatiotasi koskevat tiedot. Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella.
 3. Toimita täydennetty sopimus sekä allekirjoittajan tai allekirjoittajien nimi, sähköposti ja tekstiviestivahvistusta varten puhelinnumero sähköpositse Kansalliskirjastoon sähköpostitse Kansalliskirjastoon osoitteella: lassi.lager (at) helsinki.fi.
 4. Kansalliskirjasto toimittaa sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Yhteenliittymät

Jos palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella:

 • Toimita Kansalliskirjastoon liite, jossa lista valtuutuksen antaneista organisaatioista ja niiden Y-tunnuksert
 • Säilytä valtakirjat tarvittaessa oman sopimuksesi liitteenä. 


Yhteenliittymän vetäjä kokoaa valtuutukset yhteen ja toimittaa niistä yhdet kappaleet palvelusopimuksen  mukana. Valtuuutukset voi tarvittaessa toimittaa myös sähköpostiviesteinä. 

...