Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

18. etäkokous 17.9.2020 klo 13–15

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu)
Poissa: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)

Aiheena uudet ja muut Muusan käsittelyä vaativat YSO-, SLM- ja SEKO-termit

17. etäkokous 29.5.2020 klo 13.00–15.02

...