Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Annifin rajapinta api.annif.org (ja sitä käyttävä lomake annif.org-sivulla) päivittyi 26.3.2020. Päivityksessä rajapinta siirtyi käyttämään YSO:n uusinta ns. jäädytettyä versiota (2020.1.Diotima), kuten myös uusinta versiota Annifista (0.46). Mukana on jälleen uudella ja laajemmalla Finna-pohjaisella aineistolla koulutetut mallit. Uutta on neuroverkkoihin pohjautuvan ensemble-algoritmin käyttöönotto (lisätietoja GitHubissa). Päivitys näkyy käyttäjille parempina asiasanaehdotuksina, sillä neuroverkkopohjaisella mallilla päästään entistä yksinkertaista ensemble-mallia parempiin tuloksiin. 

...