Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Edellinen kokous: 2020-03-12 Pääkäyttäjäverkoston kokousAsialista

Muistio

Tilastot Kohasta

 • Tilastoskriptin tilanne ja ohjeistusta (Koha-toimisto mukana kertomassa)
 • Tilastoskriptiä tehdessä huomattu, että asetus cataloging log pitää olla päällä:

  • kirjastoilla, joilla asetus ei ole ollut päällä ei ole tuotettu kuitenkaan sellasia tilastoja joihin se tarvitaan.

 • tilastoskriptit tehty, data lähetetty jo lähes kaikille kirjastoille
  • v. 2019 tilastoissa pitää yhdistellä Koha- ja Voyager-luvut: Ari ehdottaa, että ensin ajetaan Koha-osuus pohjalle ja siihen lisätään voyagerVoyager-luvut.
  • systeeminhoidettavien osalta sovittava vielä erikseen, miten Kitt-luvut toimitetaan.
  • Kaivataan ohjetta, mitkä luvut otetaan Kohasta ja mitkä Voyagerista: . Ari lupasi laittaa tämän muistion loppuun suosituksen
   Versiopäivitys

Versiopäivitys

 • Versionvaihtoaikataulu on sovittu, löytyy KIWI-sivulta.
 • Testipalvelimet versionvaihtoa varten on nyt tilattu.
 • Kansallisarkiston osallistuminen pilotointiin on vielä hieman auki, samoin Kansalliskirjaston päivitysaikataulu.

Konversion jälkihoitotyöt

...

 • Viimeksi sovittu, että loputkin tiketit niistä tehdään kahden viikon sisällä Redmineen, eli kaikki tiketit pitäisi olla siellä nyt.
 • Konversion jälkihoitotyöt tieteellisillä kirjastoilla.
  • Varastotietueiden poistamiset on sovittu tehtäviksi, muita tietojen siivoamisia esim. asiakastiedoissa ei toteuteta nyt.
  • Suljetusta HAMKin tukipyynnöstä löytyy näihin sql-kyselyitä, joilla voi katsoa varastotietueissa vielä olevia tietoja ennen poistoa.

Koha-kehityksen kuulumiset (eli mitä kehittäjillä on työn alla) ja tekninen vartti

 • Asiakkaan kaikkien tietojen lähetys (skripti), josta puhuttu viimeksi tammikuussa: 2020-01-16 Pääkäyttäjäryhmän kokous edellisessä kokouksessa
  • toteutettu tulostusmahdollisuus, ei toteuteta linkin lähetystä tietoturvakysymysten vuoksiMelinda-toimistolle ei vielä ole ilmoitettu, että low-tagin poisto poistaisi myös Kohasta bib-tietueen.
  • joku kirjasto oli ehtinyt testata, ja tuloksena valtava pdf-tiedosto, jossa asiakkaan tiedot.
 • Low-tagin poisto Melindasta poistamaan Kohan bib-tietue
  • Viime kerralla sovittu, että Koha-toimisto ilmoittaa Melinda-toimistolle, kun Kohat on päivitetty ja poisto-ominaisuus on mahdollista laittaa päälle
  • ehdotettu, että joku kirjasto ensin testaa, että toimii kuten pitää, 3AMKilla voisi olla halukkuutta
  • Onko tämä edennyt?
  • Melinda-toimistolle on nyt ilmoitettu ja sanottu, että 3AMK voisi testata tätä
  • Muuta?

...

  • halukas olemaan ensimmäinen testaaja tässä.
  • Vaatii ilmeisesti Melindaan vielä jotain koodimuutoksia, eikä sieltä vielä ole kuulunut vastausta.
 • Muuta
  • Koronakuulumisia: eräpäivien siirtelyitä, laina-aikojen pidentämisiä, maksujen ottamista pois päältä ym.
  • Lainojen muokkaamiseen ei ole massamuutostyökalua Kohassa? Monia muita asioita voi muuttaa massana Kohan omilla työkaluilla, mutta lainoja näemmä ei.


Seuraava etäkokous pidetään to 9. huhtikuuta klo 13-14. Kyseessä on kiirastorstai, mutta pidetäänk kokous kuitenkin silloin?, vaikka kyseessä onkin kiirastorstai.

Tilastojen yhdistelysuositukset

...