Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Edellinen kokous: 2020-03-12 Pääkäyttäjäverkoston kokous

MuistioAsialista

 • Versiopäivitys
  • Versionvaihtoaikataulu on sovittu, löytyy KIWI-sivulta.
  • Testipalvelimet versionvaihtoa varten on nyt tilattu.
  • Kansallisarkiston osallistuminen pilotointiin on vielä hieman auki, samoin Kansalliskirjaston päivitysaikataulu.
 • Konversion jälkihoitotyöt.

...