Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • parannettu tuki luokitusten numeropohjaisille hauille (Kuva 1)
  • kymmenluokitusten aakkosellisen hakemiston luokkatarkenteet (Kuva 2)
  • mahdollisuus korvata ilmaisu "käytettävä termi" käsitenäkymässä sanastokohtaisesti määriteltävällä tarkemmalla ilmaisulla (sanaston tietomallista riippuen) (Kuva 3)


Image RemovedImage Added

Kuva 1. Numerohaku palauttaa myös etsityllä numerolla alkavat luokkakoodit


Image RemovedImage Added

Kuva 2. Kymmenluokitusten aakkosellisen hakemiston luokkanumerotarkenteet


Image RemovedImage Added

Kuva 3. Suomalaisten yhteisönimien käsitesivu

...