Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio: 2020.41.Diotima. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. 2020.41.Diotima on optimoitu TopBraid Composer -editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2019.3.Cicero julkaistiin maaliskuussa 2019. 2020.41.Diotima vastaa YSOn tilaa 19.2.2020 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2020.1.Diotima

Diotima sisältää nämä edellisestä jäädytetystä YSO-versiosta (2019.3.Cicero) puuttuvat lisäykset ja uudistukset:

...