Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio: 2020.4.Diotima. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. 2020.4.Diotima on optimoitu TopBraid Composer -editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2019.3.Cicero julkaistiin maaliskuussa 2019. 2020.4.Diotima vastaa YSOn tilaa 19.2.2020 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2020.1.Diotima

Diotima sisältää nämä edellisestä jäädytetystä YSO-versiosta (2019.3.Cicero) puuttuvat lisäykset ja uudistukset:

  • Kaikki vuoden 2019 YSA- ja YSO-kokouksissa päätetyt uudet käsitteet sekä käsitteiden muutokset
  • Kaikkien YSA-käsitteiden luontipäivätiedot lisättynä vastaavien YSO-käsitteiden tietoihin

Alla olevasta taulukkolinkistä (xlsx) löytyvät listattuna erillisiin välilehtiin YSOn Cicero-versioon verrattuna tapahtuneet käytettävien termien muutokset kaikilla kolmella kielellä, uudet käsitteet sekä käytöstä poistetut käsitteet:

YSO-muuttuneet-Diotima.xlsx

Uusi YSO-versio on nimetty kreikkalaisen filosofin Diotiman mukaan. Diotima oli antiikin Kreikan ensimmäisiä nimeltä tunnettuja naispuolisia filosofeja. Tärkein hänestä säilynyt tietolähde on Platonin Pidot, jossa esitetään hänen ajatuksiaan rakkaudesta. Diotiman mukaan korkeimmat rakkauden asteet ovat rakkaus tietoa kohtaan ja kaikkein korkeimpana rakkaus rakkautta itseään kohtaan.

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi