Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

LUONNOS

Johdanto

Nimitietopalvelu kerää yhteen muistiorganisaatiosektorin toimijatiedot mahdollistaen niiden käytön kaikilla sektoreilla ja toimijoihin liittyvien aineistojen hakemisen yli sektorirajojen.

...