Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

LUONNOS

Johdanto

Nimitietopalvelu kerää yhteen muistiorganisaatiosektorin toimijatiedot mahdollistaen niiden käytön kaikilla sektoreilla ja toimijoihin liittyvien aineistojen hakemisen yli sektorirajojen.

...

 • Wikibasen pystyttäminen
  • Käyttö- ja näyttöoikeuksien hallinta
 • Tietomallin jatkokehittäminen esiselvityksissä tehdyn työn pohjalta
  • Heijastaminen uuteen RDA:han
  • Tietomalliin perustuvat skeeman luominen
 • Tietomallin vieminen Wikibaseen
  • Ensin osittain
  • Tietomallin/skeeman jatkosuunnittelu
 • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
 • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
 • Asterin toimijatietojen alustava vienti Wikibaseen
 • Päällekkäisten toimijaotosten hankkiminen osallistujatahoilta
 • Toimijatietojen yhdistely
  • Hyödynnetään soveltuvilta osin Wikibasen omia työkaluja
 • Toimijoiden tunnisteiden saannin prosessi
  • URN
  • ISNI
  • ORCID
  • Muut
 • Wikidata-mappausten mahdollisuuksien tutkiminen
 • AHAA-järjestelmän vertailu Wikibase-ratkaisuunalustava mäppäys yhteisteen tietomalliin
  • Selailumahdollisuus Finton Dev-puolella yhdistelytarpeen osoittamiseksi
 • ISNI- ja ORCID-tunnisteiden yhteentoimivuuden edistäminen Nimitietopalvelussa
 • AHAA-järjestelmän alustava arviointi Nimitietopalvelun yhteisenä ylläpitoalustana
 • Kuvailuprosessin, yhteiseditoinnin ja järjestelmäintegraatioiden vaatimusten alustava hahmottelu
   Toimijatietojen Finto-julkaisu soveltuvilta osin
   • Automaattinen päivitysputki
   • Tarvitaanko useita versioita esim. kuvailijoille?Nimitietopalvelun  tuottama vaatimusmäärittely muille järjestelmille (esim. Melindan alustanvaihto)
  • Nimitietopalvelun tuontantoversion toteutuksen suunnitelman laatiminen
   • Suunnitelma Nimitietopalveluun liittyvien juridisten kysymysten käsittelystä

  Tuotokset

  • Q1
   • Projektin hallintorakenteiden pystytys
   • Wikibase asennettuna
   • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen alustava suunnitelma
  • Q2
   • Tietomallin ydin valmis
   • Alustava tietomalli Wikibasessa
   • Tietomallin ja Wikibasen editointikäyttöliittymän testaaminen datan avulla
  • Q3
   • Pilottitoteutuksen tietomalli valmis
   • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
   • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
   • Päällekkäisten toimijatietojen (kuolleita henkilöitä, yhteisöjä) hankkiminen
   • Wikibase-ratkaisun tarkistuspiste
  • Q4
   • Wikibasen vertailu muihin mahdollisiin järjestelmiin (esim. AHAA-järjestelmä)Tietomallin julkaisu
   • Päällekkäisten toimijatietojen alustava mäppäys yhteiseen tietomalliin ja yhdistelytarpeen osoittaminen
   • Konkreettiset yhteistyösuunnitelmat Tutkimustietovarantoon ja CSC:n PID-palveluun
   • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen suunnitelmaProjektin loppuraportti ja ehdotus jatkosta