Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Date & noDescriptionNoticesReported by/test-environmentStatus

#F1

Making hold is not possible at all in Finna

Varauksia ei pysty tekemään lainkaan Finnassa


https://koha3-kktest.lib.helsinki.fi/, SRV1 (HAMK), SRV2 (XAMK)

FIXED

HAMK, XAMK- FIX VERIFIED OK


#F2

Holding information is showing on branch level when they should be showing on branch and shelving location -level

Saatavuustiedoissa näytetään sijainti toimipaikka-tasolla, kun pitäisi näyttää yhdistetysti toimipaikka ja hyllysijainti -tasolla

Current Finna https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.105215

Test Finna https://hamk.finna-test.fi/kvkoha/Record/kvkoha_hamk.105215

SRV1 (HAMK) - Minna Kivinen

FIXED

HAMK - FIX VERIFIED OK


#F3

Holds to available items should not show all items reserved in Finna

When making holds to items available all items show reserved even when there is just one hold. Instead on showing all items reserved, they items not having item level hold should show available. 

Suomeksi: Kun teokseen tehdään varaus, eivät kaikki niteet saa näkyä varattuina. On ilmeisesti korjaantunut Finnan asetuksia muokkaamalla.

Probably some setting in Finna


VERIFY FIX

HAMK, XAMK - FIX VERIFIED OK


#F4

Holding information is showing Current branch it should be showing Home branch

Saatavuustiedot näytetään niteen nykyisen toimipaikan mukaan, pitäisi näyttää niteen kotipaikan mukaan


SRV1 (HAMK) - Minna Kivinen

FIXED

HAMK, XAMK - FIX VERIFIED OK#F5

Holding information is showing shelving locations from both current branch and home branch. It should be showing shelving location only from home branch.

  • Saatavuustiedoissa näkyy Hyllyn kohdalla sekä kotikirjaston että sijaintikirjaston hyllypaikka. Halutaan näkymään vain kotikirjasto kuten nykyisin.

SRV2 (XAMK) - Mia Kujala

FIXED

XAMK - FIX VERIFIED


#F6

Possibility to choose default pick up place is missing from own information

Omien tietojen käsittelystä puuttuu mahdollisuus valita varauksen oletusnoutopaikka


SRV1 (HAMK) Minna Kivinen
SRV2 (XAMK) Mia Kujala

FIXED

HAMK, XAMK - FIX VERIFIED


#F7

Holding information of e-books is not showing in Finna. Maybe holdings -records are not showing in Finna at all

  • E-kirjojen saatavuustiedot ei tule Finnaan (varastotietueet eivät ehkä tule nyt Finnaan)

Koha configuration setting issue

Working in HAMK - Minna test again (check last index date for a record)

SRV2 (XAMK) Mia Kujala

FIXED

XAMK - FIX VERIFIED


#F8

From own information there is missing functionality for requesting change to customer information

Omien tietojen käsitellystä puuttuu mahdollisuus pyytää asiakastietojen muutos

Working on HAMK test Finna
Working on Xamk test Finna now, but see #F10

SRV2 (XAMK) Mia Kujala

VERIFY FIX
XAMK - FIX VERIFIED

#F9

When using organization user account (Haka-login), one has to connect library card every time when logging in. And the user account is oddly shown amongst card numbers

Kun käytetään Haka-kirjautumista, pyytää Finna aina kirjautumisessa lisäämään kortin, vaikka se on aikaisemmin lisätty. Organisaation tunnus näkyy myös yhtenä kirjastokorttina, mitä se ei tuotanto-Finnassa tee.


SRV1 (HAMK) Minna KivinenFIXED

#F10

Request to change customer information does not work. Not all patron information is coming to the form and saving gives error message "Updating of patron information failed" - FIXED

Addition (Mia/Xam): However, the information is updated directly to Koha without the staff having to accept it, as was the case before. - FIXED


Asiakkaan omien tietojen muutospyyntö ei toimi. Kaikki tiedot eivät siirry muutospyyntölomakkeelle (postinumero, varaustunnus). Tietoja tallennettaesa tulee virheilmoitus "Updating of patron information failed" - Korjattu

Lisäys (Xamk/Mia): Tiedot päivittyy kuitenkin suoraan Kohaan ilman, että virkailijan tarvii hyväksyä niitä, kuten aiemmin oli. - Korjattu


SRV1 (HAMK) Minna Kivinen
SRV2 (Xamk) Mia Kujala
HAMK, XAMK - FIX VERIFIED

#F11

Renewals remaining is showing 0 though all renewals are unused.

Uusintakertoja jäljellä näyttää 0, kun kaikki uusintakerrat ovat jäljellä, jos asiakkaalla kielto esim. maksuja liikaa

This is working in HAMK Finna, amount of available renewals is showing OK.SRV2 (Xamk) Mia KujalaXAMK - FIX VERIFIED

#F12Libraries (mappings?) are missing from the Location facet
Kirjastot (mäppäykset?) puuttuu sijaintifasetista
Item and holdings information missing from OAI-PMH. Needs to use a proper OAI conf file in Koha.

SRV2 (Xamk) Mia Kujala

SRV1 (HAMK) Minna Kivinen

Requires running server automation scripts

HAMK - FIX VERIFIED


#F13

Your account -Fines - Description (for example: OVERDUE - F) > Is it possible to get these in Finnish?

Onko mahdollista saada asiakkaan maksuissa maksun selitettä suomeksi? Nyt näyttää esim. OVERDUE - F

Since the common debit codes are yet to be finalized, we haven't updated the mappings. Mappings can be updated when things are finalized.SRV2 (Xamk) Mia KujalaPENDING DECISION

#F14When canceling two holds, only one is canceled.
Kun peruu kaksi varausta, vain toinen peruuntuu.

SRV2 (Xamk) Mia Kujala

SRV1 (HAMK) Minna Kivinen

VERIFY FIX

HAMK, XAMK - VERIFIED FIX (after refix)


#F15

Unworking dropdown menu link at Pickup location

Varauksen noutopaikassa toimimaton pudotusvalikkolinkki


SRV2 (Xamk) Mia KujalaVERIFY FIX
XAMK - FIX VERIFIED

#F16Translation of item collection names not working (location_tria_ATEXTBOOK = ...)
Niteiden kokoelmien käännökset eivät toimi

TritoniaReported to Finna