Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Vuonna 2020 Nimitietopalvelua pilotoidaan wikibaseWikibase-tuotantoalustalla.
 • Pilotointi organisoidaan seuraavasti:
  • Kansalliskirjaston sisäinen työryhmä (Jarmo Saarikko, Okko Vainonen, Marja-Liisa Seppälä, Katerina Sornova ja Matias Frosterus) toimii työrukkasena
  • Projektiryhmässä suunnitellaan projektin käytännön toteutus sekä työstetään työryhmän käsittelyyn nostamia asioita
  • Digime-tietoarkkitehtuuriryhmä toimii pilotoinnin seurantaryhmänä
 • Pilottiprojektin työtä jatkamaan on suunnitteilla laajempi nelivuotinen projekti vuosille 2021-2024

...