Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Muistiinpanot:
-RDA Toolkitin 16.92020 julkauistussa versiossa on jo mukana suomalaisia tekstejä, seuraava päivitys 12/2020.
-RDA Registryn termit päivittyvät myös 12/2020, mutta uuden RDA-version mukaiset termit otetaan käyttöön vasta samalla kuin uusi RDA Toolkit.
-Suomennosten väljennetty aikataulu
-Koulutus ja viestintä uudesta RDA:sta yhteistyössä kuvailuryhmien kanssa

...

 • Toiku:
  -Toimijakuvailuverkostoon kuuluu kirjastojen lisäksi myös muiden KAM-sektorien edustajia. Yhteistyö sektorirajojen yli on koettu hyödylliseksi.
  -Pakollisten elementtien linjauksissa on pyritty ottamaan huomioon erilaisten kuvailuorganisaatioiden tarpeet
 • Kusti:
  -Kuvailutasojen pohdintaa: pakollinen / ehdollisesti pakollinen (elementti voi pakollinen aina tietylle aineistolle/tietyn tyyppiselle organisaatiolle, esim. Kansallisbibliografia ...)
 •  KUMEAn kommentit
 • Muusa:
  -Tarkistettiu Tarkistettu aiemmat linjaukset teos-  ja ekspressioentiteeteista . Aiemmat eli on käyty läpi aiemmat Luumun tekemät linjaukset on tarkistettu ja verrattu niitä Kuvailusääntöpalvelun tekemiin uusiin. Joitakin vanhoja linjauksia on muokattu tai poistettu ja mietitty uusia linjaustarpeita.
  -Seuraavaksi käsitellään linjaukset, joita ei mukana aiemmassa RDA Toolitissä Toolkitissä eli Teoksen ja ekspression hakutiedot aggregoivissa teoksissa. Hakutiedot ovat ehkä jäämässä paikallistasolle, pelkästään eri maiden kuvailuryhmien ohjeistettaviksi.
 • Sisku:
  -Siskulla ei ole ollut linjattavaa tähän mennessä käsiteltyihin uuden RDA:n kuvailuentiteetteihin, mutta Siskua tarvitaan ajan ja paikan linjauksissa kun ne ovat ajankphtaisia.

...