Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
JY - Jyväskylän yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
MML - Maanmittauslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
TTL - Työterveyslaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA