Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Toimijakuvailuverkosto työstää linajuksia teams Teams-alustalla
  • Valmiit linjaukset viedään toimijakuvailuverkoston sivuille muiden kuvailuryhmien nähtäväksi

...