Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Paljon keslustelua henkilöön liittyvän maan (country associated with person) merkitsemistavoista.
 • MARC 21 -formaatin 043- ja 370-kenttien käyttötavoista, ISO ISOn maakoodeista ja YSO-paikoista
 • Keskustelusta poimittua
  • Henkilöön liittyvä maa tulee merkitä
  • Mitä merkitään? Nykyinen maantieteellinen alue vai historiallinen alue? Keskustelu jatkuu siitä, miten huomioidaan maan historia. Etenkin MARC 21 –formaatin 370 c –osakentän -formaatin 370c-osakentän käytön ohjeistus ja tähän elementtiin (country associated with person) liittyvän linjauksen tulee olla sovitettavissa.
  • Miten merkitään? maakoodi (kenttä 043 kenttä) aukikirjoitettu muoto (kenttä 370 kenttä). Mitkä osakentät korreloivat keskenään? YSO-paikkojen hyödyntäminen kuvailussa
 • Jäimme kohtaan Person > Date of birth
 • Seuraava kokous ke 26.2. klo 13-14.30 (Zoom-kokousohjelma)