Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Yhteenliittymän kokous 11.2.2020
  1. Yhteisöversioon siirtyminen hyväksyttiin tavoitteeksi asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti
  2. Palvelinratkaisun kehittämistä päätettiin siirtää myöhemmäksi ja keskittyä nyt versiopäivitykseen. CSC:ltä ja Kansalliskirjastosta pyydetään testiympäristön suunnitelma kustannuksineen.
  3. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yhteenliittymän työjärjestys ja vuosikello toimintasuunnitelmana sekä kustannustenjakomallin periaatteet.
 2. Tilannekatsaus kehitystöihin. Käydään läpi valittujen kehitystöiden tilanne:
  1. Konversion jälkityöt
  2. Tilastopoiminta
  3. Valitut virhekorjaukset:
   1. #3864 Gateway timeout mikäli virkailijakäyttöliittymässä yritetään tehdä varaus teokseen jolla runsaasti niteitä

    • Virhe haittaa kirjastoissa, joissa on paljon niteitä yhdellä nimekkeellä. Varaus on mahdotonta normaalissa virkailijakäyttöliittymässä.

    #3559 Kuljetustilassa olevan varatun niteen voi lainata automaatilla

    • Automaatti ei ilmoita, jos nide on kiinnitetty varaukseen, joka lähtee toiseen toimipaikkaan. Automaatti antaa lainata niteen, vaikka se on kiinnitetty varaajalle.

    #4302 Melindassa low-tagin poistaminen poistaa bib-tietueen Kohasta, vaikka sillä olisi niteitä tai varastotietueita

    #4157 Tietueeseen kohdistuu useita varauksia samalle varaajalle, vaikka varaus sallittu vain yhteen/tietue

    • Asiakas pystyy tekemään uuden varauksen nimekkeeseen, joka on jo varattuna hänelle silloin, kun nide on jo odottamassa noutoa.

    #3398 Tiedonhaun tuloslistasta puuttuvat painotukset

    1. Lisätään relevanssilajitteluun painotukset nimekkeelle ja tekijälle
 3. Versiopäivitys
  1. Testipalvelimien tilaus odottaa edelleen hintatietoja. CSC:ltä on pyydetty laskelmat siten, että asiasta saadaan päätettyä yhteisön kokouksessa 2.3. 
  2. Versiopäivityksestä tulee laatia vielä tarkempi suunnitelma vaiheistuksineen, jotta voidaan määritellä testipalvelimien tarve. Tässä vaiheessa on puhuttu 3:sta palvelimesta, joista yksi mahdollisimman pian ja 2 toukokuun alusta. 
  3. Käydään läpi versiopäivityksen suunnitelmaa ja sovitaan sen tarkentamisesta
 4. Muut asiat
  1. Koha-Suomen asiantuntijaryhmässä käsiteltyjä asioita:
   1. Koha-Suomen asiantuntijaryhmän pöytäkirjat ovat Redminessa