Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus
 2. Kiertävä vastuuorganisaatio ja puheenjohtajuus vuonna 2020
  • Valitaan ryhmän toimintaa koordinoiva organisaatio ja puheenjohtaja vuodelle 2020. Valittu ohjausryhmän puheenjohtaja jatkaa välittömästi tämän kokouksen puheenjohtajana.
 3. Loppuvuoden 2019 tilanne
 4. Toimintasuunnitelma 2020 (Vuoden 2019 toimintasuunnitelma löytyy osiosta Suunnitelmat ja raportit)
 5. HPD-hankkeen kuulumiset (Markus)
 6. Annifin kehityksen kuulumiset (Osma): kalvot
 7. Automaattisen kuvailun verkoston kuulumiset (Mona): kalvot
 8. READ-hankkeen jälkeinen aika (Vili)
 9. Muita asioita
 10. Seuraava kokous
 11. Kokouksen päättäminen