Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleAsia/avainsana

Hae yksi tai useampi kontrolloitu asiasana hakukenttään linkitetystä Finto-palvelusta. Esim. tieteellisissä artikkeleissa suosituksena noin kolme (tai enemmän) asiasanaa, jotka kuvaavat artikkelin keskeistä sisältöä. Suppeissa artikkeleissa asiasanoituskin voi olla kevyempää.

Oletuksena käytetään YSO:a (Yleinen suomalainen ontologia), jota suositellaan käytettäväksi yleisesti.

Muut Finto-palveluun linkitetyt vaihtoehdot ovat tällä hetkellä:

Valitse edellisistä oikea termi lomakkeen antamista hakutuloksista. Asiasanoja hakiessa on odotettava, että haku suoritetaan loppuun, jotta asiasanan voi valita listasta ja se tallentuu viitteeseen. Finto-palvelusta valittua asiasanaa ei muokata lomakkeella, se tallentuu aina oikein (termin perässä saattaa olla tarkenne suluissa tms).

Mikäli asiasanan haku Fintosta jää "jumiin", kannattaa ennen Arto-palvelupostiin ilmoittamista tarkistaa, onko ongelma Fintossa jo tiedossa. Finton häiriötiedotteet löytyvät Twitteristä: https://twitter.com/fintopalvelu. Mikäli häiriö on jo tiedossa, kannattaa seurata Finton Twitteriä, jossa ilmoitetaan myös häiriön korjauksesta ja vikatilan päättymisestä.

Muut kuvaavat sanat, eli avainsanat, kirjoitetaan itse:

  • Muu = vapaa avainsana.
  • Muu - Henkilö = artikkelin kohteena oleva henkilö: kirjoita muodossa "Sukunimi, Etunimi". Kohdehenkilönä voi olla esimerkiksi haastateltu henkilö, muistelija tms. (Jos haluat tallentaa tekijän yhteyteen myös teoksen nimen, tallenna se näin: "Sukunimi, Etunimi $t Teoksen nimi", jolloin teoksen nimi tallentuu MARC:ssa 600$t-osakenttään. Huom! Lomakkeen nykyversiossa teoksen nimi ei näy muokkaustilassa, mutta vikaa korjataan.)
  • Muu - Yhteisö = artikkelin kohteena oleva yritys, yhdistys, yhteisö tms.
  • Muu - Aikamääre: käytä vain, jos tieto kohteena olevasta ajasta on tarpeellinen. Kirjoita muodossa 1900-luku, 1960-luku jne.

...