Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Arton ja Artikkelien kuvailutyökalun (Arton syöttölomakkeen) tiedontuotanto on siirtynyt vuoden 2020 alussa Melindaan. Viitteet näkyvät entiseen tapaan Finnassa (Finna.fi ja mm. Kansalliskirjaston hakupalvelussa.

Artikkelien kuvailutyökalun uudelleenavaamisen ajankohdasta ja uusien tun.

Lisätietoa

Tallentamiseen tarvitaan Melindan tunnukset (lisätietoa alla), Arton vanhat tunnukset eivät ole enää käytössä.

25.3.2020: kuvailutyökalua pilotoidaan nyt Melindassa ja se avataan kaikkien käyttöön lähipäivinä.

Artikkelien kuvailutyökalu on tehty alunperin Kansalliskirjaston Artikkelitietovarantohanke (ARTIVA) kehittämishankkeessa (2013-2014), jossa edistettiin kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen tieteellisten artikkelien viitetietojen tallentamista ja saatavuutta. Kuvailutyökalu on tarjonnut helppokäyttöisen tavan tallentaa kotimaisten tieteellisten artikkelien tietoja sekä tiedekustantajille, kirjastoille että muille alan toimijoille.

...