Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Jokainen järjestelmäntoimittaja esittelee omalta osaltaan ajankohtaisia asioita, esiin nousseita kysymyksiä tai uudistuksia.

Tieteellisten kirjastojen Koha

Tieteellisten kirjastojen Koha-yhteenliittymä järjestäytynyt https://www.kiwi.fi/x/CQGOBQ
 • CSC Koha-palveluntarjoajana
 • Kansalliskirjasto ei mukana yhteenliittymässä, vaan CSC:n alihankkijana palveluntarjoajan puolella 

Kv. Koha-versioon siirtyminen 2020 - 2021
 • tällä hetkellä tieteelliset Koha-kirjastot käyttävät Koha-Suomen forkkia Kohan versiosta 17.5
 • kv. versio 19.11
 • tavoiteaikataulu tieteellisten kirjastojen puolella loppukesä 2020 - vuoden alku 2021
 • pilotti keväällä 2020

Yhteislainausjärjestelmän kehittäminen

 • mietitty mahdollisuuksia Voyagerissa olleen Universal Borrowing -toiminnon korvaamiseksi järjestelmäriippumattomalla
 • ollut tärkeä erityisesti varastokirjastolle
 • Jyväskylän kaupunginkirjasto hakenut rahoitusta hankkeelle

Kansalliskirjaston Fikka2020 -hanke

 • Kohan sovitusta Kansalliskirjaston erityistarpeisiin

3.1 MARC 21 -formaatti, Minna Kantanen

...