Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finnan kehitystyössä olennaista on, että muut järjestelmät tarjoavat avoimia rajapintoja.

PCI on muuttunut muuttuu CDI:ksi, joka on saman toimittajan ProQuest ProQuestin uudempi indeksi. Keskitetyn indeksin relevanssia pystytään säätämään, kun tiedetään mistä tutkija/opiskelija tulee (mahdollisuus personointiin). Sama indeksi on Primon ja Summonin taustalla.

Finna järjestää Alma-webinaarin 11.3.: webinaarin ohjelma.

...