Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sitoutuminen tietomalliin: edellisen kokouksen ehdotus 21.1.2020
  • Eri ominaisuuksien (tyypin ja geolokaation) ajallinen seuranta sidotaan mentaaliin paikkaan, ei nimeen
  • Nimi sidotaan mentaaliin paikkaan ja nimelle määritellään käyttöaika: nimellä on tunniste ja siihen pitää voida viitata "aineiston" kuvailussa, mutta sitä ei kuvailla/auktorisoida erillisenä mentaalista paikasta
  • Mentaaliin paikkaan itseensä on oltava myös mahdollista viitata ilman aikarajoitusta ja ilman nimiviittausta
  • Nimen muutos ei muuta paikkaa toiseksi, mutta tyypin tai geolokaation suuri muutos muuttaa paikan toiseksi
 • Merkittävien tyypin muutosten määrittely:
  • Kotitehtävä: jokainen käy läpi Sapon muutostyypittelyn ja määrittelee, mikä muutos johtaa uuteen paikkaan ja mikä ei: https://www.doria.fi/handle/10024/113684
  • Kentsun lisätapaukset:
   • Monimutkaisuutta tähän saadaan tietenkin vielä siitä, että kun meillä on ”kunta A” niin, sen sisällä on usein myös ”kirkonkylä/kuntakeskus A”, joka on siis eri käsite kuin ”kunta A”. Kun sitten kunnat A ja B yhdistyvät niin todennäköistä on entä ”kirkonkylä/kuntakeskus A” edelleen jatkuu kylänä, vaikkei se enää olisikaan kuntakeskus. Sama tilanne on ”kunta B:n” ”kirkonkylän/kyläkeskuksen B” kanssa.

   • Sen sijaan on ehkä tapauskohtaista jatkuvatko ”kunta A” ja ”kunta B” enää minkäänlaisena alueellisena käsitteenä, vai siirtyvätkö vain kylät uuden ”kunta C:n” alle? Jos ”kunta A” jatkaa vain uuden muotoisena ja jos vanha kunta A:n alue on edelleen tarvittava kuvailupaikka niin, miten tämä muutos tapahtuu. Löytyykö SAPO:n muutosmalleista tähän vastausta. Jos uusi kunta A on käsitteenä sama kuin vanha kunta A niin, luodaanko vanhan kunnan A alueesta uusi käsite, joka on jotain kylien ja kunta A:n välissä? Vai miten tässä tulisi toimia? Tässä tilanteessa pitäis myös viittaukset voida kohdistaa tuohon vanhaan kunta A:han, joka olisi edeltäjä tuolle mahdolliselle uudelle vanhan kunta A:n alueesta luodulle käsitteelle, joka siis olisi alueeltaan sama kuin vanha kunta A, mutta tyypiltään eri kuin vanha kunta A.

 • Geolokaation suuren muutoksen määrittely
 • Tietomallin testaus käyttäjätapaustestausten avulla kuvailijan, sanaston muodostajan ja Finnan tiedonhakijan näkökulmista: Miian lista tapauksista
 • Mentaalin paikan tarkempi luonnehdinta/määrittely:
  • Missä tapauksessa paikka muuttuu toiseksi, vaikka tyyppi tai geolokaatio ei merkittävästi?
 • Paikkatietopalvelun tuotantoalustavaihtoehdot:
  • Paikkatietopalvelun pohja wikibasessa: https://paikka.wiki.opencura.com/wiki/Main_Page
  • Sopiiko ontologian hierarkia paikkainstanssien identifiointiin vai voisiko paikkojen väliset suhteet kuvata suhdeviittauksilla, ilman hierarkiaa, jolloin paikka itsessään olisi stabiilimpi vaikka ympärillä olevat asiat muuttuvat?
   • Jos suhteisiin sisällytettäisiin aikamääreet, voisiko paikkojen suhteista toisiinsa tuottaa aikakohtaisia hierarkioita lennosta?

...