Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


LinjauksetTyön alla olevat linjaukset: Excel-taulukko (versio 13.2.)
Taulukkoa päivitetään aina verkoston kokouksen jälkeen kahden viikon välein.


MUISTA lisätä myös mahdollisimman paljon esimerkkejä!

...