Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

MOT Kielipalvelu -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.20222023-31.12.2022 2024

Aineistokuvaus

MOT KIELIPALVELUN SANASTOT
MOT Duden Deutsches Universalwörterbuch, saksa-saksa
MOT Englannin tekniikka ja kauppa, suomi-englanti-suomi
MOT Englanti laki, suomi-englanti-suomi
MOT Englanti lääketiede, suomi-englanti-suomi
MOT Englanti, suomi-englanti-suomi
MOT Espanja, suomi-espanja-suomi
MOT Gullberg fackordbok, ruotsi-englanti-ruotsi
MOT Hollanti, suomi-hollanti-suomi
MOT Italia, suomi-italia-suomi
MOT Kielitoimiston sanakirja, suomi-suomi
MOT Kiina, suomi-kiina
MOT Latina, suomi-latina-suomi
MOT Nes stora engleska, ruotsi-englanti-ruotsi
MOT Nes Svensk, ruotsi-ruotsi
MOT Nes tyska, ruotsi-saksa-ruotsi
MOT New Oxford American, englanti-englanti (sisäl, Britti engl.)
MOT Nykysuomen etymologinen sanakirja
MOT Oxford Dictionary of English, englanti--englanti
MOT Oxford Chinese, englanti-kiina-englanti
MOT Oxford German, englanti-saksa-englanti
MOT Oxford Spanish, englanti-espanja-englanti
MOT Oxrford Thesaurus of English, englanti-englanti
MOT Paikannimihakemisto
MOT Pohjoissaame, suomi-pohjoissaame-suomi
MOT Portugali, suomi-portugali-suomi
MOT Ranska, suomi-ranska-suomi
MOT Ranskan tekniikka ja kauppa, suomi-ranska-suomi
MOT Ruotsi laki, suomi-ruotsi-suomi
MOT Ruotsi lääketiede, suomi-ruotsi-suomi
MOT Ruotsi, suomi-ruotsi-suomi
MOT Ruotsin tekniikka ja kauppa, suomi-ruotsi-suomi
MOT Saksa, suomi-saksa-suomi
MOT Saksan tekniikka ja kauppa, suomi-saksa-suomi
MOT Synonyymisanakirja, suomi-suomi
MOT Tanska, suomi-tanska
MOT Venäjä, suomi-venäjä-suomi
MOT Venäjän tekniikka ja kauppa, suomi-venäjä-suomi
Palvelu sisältää myös Max sanaston 45 kieltä

Recallmed Moderni lääketieteen sanakirja
Recallmed Lääketieteen lyhenteet
Recallmed Moderni lääketieteen sanakirja
Recallmed Kivunsanasto
Recallmed Psykiatrian sanasto
KorkeakoulusanastoMOT KÄÄNTÄJÄ
Kääntäjässä on 40 kieltä, jossa voi kääntää kieliä ristiin kielipareittain.

Afrikaans
Arabia
Bulgaria
Englanti
Espanja
Farsi
Heprea
Hindi
Hollanti
Indonesia
Italia
Japani
Kiina (perinteinen)
Kiina (yksinkertainen)
Korea
Kreikka
Kroatia
Latvia
Malaji
Norja
Portugali (Portugalin)
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
Serbia
Slovakki
Sloveeni
Suomi
Tanska
Thai
Tsekki
Turkki
Ukraina
Unkari
Urdu
Venäjä
Vietnam
Viro

Kielipareista voi valita mitkä tahansa
yllä mainituista kielistä
paitsi ei norja-arabia-
norja, norja-heprea-norja
eikä korea-heprea-korea
käännöksiä.


MOT KIELENTARKASTAJA
Kielentarkastaja sisältää Englannin, Ruotsin, Saksan, Ranskan ja Suomen kielten kielenhuollon.


MOT Kielipalvelun sanastoihin tai palveluihin ei ole pitkäaikaiskäyttöoikeutta.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat (pois lukien alumnit), tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle), eläkkeelle jäänyt henkilökunta silloin kun Konsortion jäsen edelleen tarjoaa näille pääsyn suojattuun verkkoonsa.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
- aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille ja/tai tallentaa sähköisesti pieniä osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin pieniä osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta pienestä aineiston osasta
- esittää julkisesti pieniä osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä pieniä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- Konsortion jäsen saa käyttää pieniä osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- Konsortion jäsen saa muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää pieniä osia Aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen
- Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista. Tekstin- ja tiedonlouhinnan tarkoituksiin tallennettua Aineistoa saa käyttää vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. MOT Kielipalvelussa tekstin- ja tiedonlouhinta tapahtuu API-rajapinnan kautta. Tätä varten Palvelun ostajan tulee pyytää Palvelun toimittajalta API-rajapinnan tunnukset.

Kielletty käyttö

Aineiston myynti, jälleenmyynti, vuokraaminen, edelleen lisensiointi, ilmaiseksi luovuttaminen on kielletty. Aineistoa ei saa järjestelmällisesti tai muuten koneellisesti kopioida ja käyttää missään tarkoituksessa pois lukien Aineiston käyttö tekstin- ja tiedonlouhintaan. Aineiston käyttö uusien tietokantojen tuottamiseen, samoin kuin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kaupallista käyttöä varten, on kielletty

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä. Paikalliskäyttäjillä ja yleisten kirjastojen asiakasrekisterissä olevilla asiakkailla ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja