Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vastuu Melindan hakukäyttöliittymästä ja avoimista rajapinnoista tekee Kansalliskirjastosta rekisterinpitäjän eli henkilötietoja tallentavan tahon. Tässä ilmoituksessa kerromme, miten sinun tietojasi käsitellään.

...