Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Melinda on Kansalliskirjaston ylläpitämä avoimesti käytettävissä oleva tietokanta ja metatietovaranto, joka sisältää julkaisujen bibliografisia kuvailutietoja (metatietoja). Kuvailutietojen sisältämistä henkilötiedoista on erillinen tietosuojailmoitus. Melindan sisältää erilaisia verkkokäyttöliittymiä kirjastojen kuvailijoille ja muille asiantuntijoille. Näiden käytöstä ohjeistetaan Melinda-wikissä: https://www.kiwi.fi/display/melinda

Vastuu Melindan asiantuntijoille tarkoitetuista verkkokäyttöliittymästä tekee Kansalliskirjastosta rekisterinpitäjän eli henkilötietoja tallentavan tahon. Tässä ilmoituksessa kerromme, miten sinun tietojasi käsitellään.

...