Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansallisbibliografian ja -diskografian kuvailussa noudatetaan Melinda-kirjastojen yhteisiä RDA-kuvailun MARC 21 -sovellusohjeita, kuvailun taso on täydellinen.

...