Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kaikkia virallisia asiasanastoja ja luokituksia voi käyttää. Samoin on mahdollista käyttää omia asiasanoja, eli kontrolloimattomia hakutermejä MARC 21 -formaatin kentässä 653.

Oman kirjaston luettelointikieltä, suomi tai ruotsi, saa käyttää eikä poimittujen tietueiden luettelointikieltä tarvitse muuttaa. 

Kuvailussa käytetään RDA-ohjeiden mukaisia ydinelementtejä ja suomalaisten kirjastojen sopimia lisäydinelementtejä.

...