Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla olevassa kuvassa on esitetty yleisellä tasolla Melindassa ja paikallistietokannassa tehtävät toimenpiteet.

...