Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel

Anchor
Luo tietue
Luo tietue
Uusi tietue

Voit tehdä uuden tietueen kuvailun kohteena olevalle julkaisulle joko poimimalla valmiin tietueen toisesta tietokannasta tai kuvailemalla julkaisun itse eli primaarikuvailemalla.
Voit tehdä Melindaan sekä emo- että osakohdetietueita.

Poiminta

Poiminnalla tarkoitetaan tietueen hakemista toisesta tietokannasta omaan tietokantaan. Etenkin ulkomaisista tietokannoista poimittuja tietueita pitää usein muokata ennen tallennusta Melindaan.

Aleph-kirjastojärjestelmää käyttävät kirjastot voivat kirjastojärjestelmä: jos sinulla on Aleph kuvailutyövälineenäsi, voit ensin konvertoida poimitut tietueet RDA-tietueiksi "Bookwhere-RDA”-konversiolla ja tuoda ne sitten konvertoidut tietueet Melindaan uusiksi tietueiksi.

Poimitun tietueen konvertointi

Aja ulkomaisista tietokannoista poimitut tietueet konversion läpi ennen tuontia Melindaan, koska käytetty formaatti, sen sovellukset, kuvailusäännöt ja käytetyt merkistöt poikkeavat maittain.

Konvertoi tietueet USEMARCON-ohjelmalla. USEMARCONin yhteydessä voit käyttää graafista USEMARCON GUI -käyttöliittymää.

USEMARCONilla voit ajaa erilaisia konversioita; ne jaetaan konversiopaketteina. Voit muokata USEMARCONn käyttämiä konversiosääntöjä, ohjeet löydät käyttöoppaasta: User's Manual(PDF).

Melindassa käytössä olevat Kansalliskirjaston tarjoamat konversiot:

 • BookWhere-konversio (GitHubissaGitHub):
  • Siivoaa ulkomaisista tietokannoista poimittujen tietueiden ylimääräisiä kenttiä, suomentaa funktiokoodeja ja tekee muita suomalaisen kuvailukäytännön mukaisia muunnoksia.
 • Kyrilliikkakonversiot
  • Kyrilliikkakonversiot translitteroivat kyrillisillä kirjaimilla tallennetut kentät latinalaisille aakkosille omiin kenttiinsä.
  • Käsitellyt tietueet löytyvät tiedonhaussa sekä kyrillisillä että latinalaisilla kirjaimilla.
  • Itse tallennetuille ja muualta poimituille kyrilliikkatietueille on erilliset konversiot.
  • Poimitut kyrilliikkatietueet ajetaan normaalisti USEMARCON-konversion läpi.
  • Primaarikuvaillut kyrilliikkatietueet konvertoidaan koneellisesti palvelimella Melindaan kuvailtaessa, joten USEMARCONia tai konversiopakettia ei tässä tapauksessa tarvitse käyttää.
 • Ebrary-tietueille ja SFX-lehtien minitietueille on omat konversionsa Kansalliskirjaston GitHubissa.
 • USEMARCON & USEMARCON GUI -sivulla ovat ohjelmien asennuspaketit sekä ohjeita niiden asennukseen ja käyttöön. 

Varmista, että konversiopakettisi on ajan tasalla:

 • Konversiopaketteja päivitetään aika ajoin.
 • Päivityksien julkaisuista tiedotetaan Tiedotamme päivityksistä melinda-cat [at] helsinki.fi-sähköpostilistalla.

Poimitun tietueen yhdistäminen Melindan minitietueeseen

Yhdistä toisesta tietokannasta poimimasi täydellinen tietue Melindassa jo olevaan minitietueeseen, jos sellainen on. Alla eri kuvailuohjelmien ohjeet tietueiden yhdistelyyn.

 • Vaihtoehto: poimi täydellinen tietue tuplatietueeksi Melindaan ja yhdistä tietueet Merge-ohjelmalla.
Expand
titleYhdistäminen Alephissa
 • Avaa molemmat tietueet (esim. hankintatietue ja poimittu täydellinen tietue) Alephissa.
 • Kopioi täydellinen tietue leikepöydälle klikkaamalla se aktiiviseksi ja valitsemalla valikoista Edit text... - Copy record (tai Ctrl+D).
 • Klikkaa minitietue aktiiviseksi. Liitä kopioitu tietue sen päälle valitsemalla Edit text ... - Paste Record (tai Alt+D). Kohdetietueen tunniste (tietue-ID kentässä 001) säilyy, samoin tietokantatunnukset SID- ja LOW-kentissä, varsinainen bibliografinen tieto tulee kopioidusta tietueesta.
 • Tallenna muutokset. Jos lähdetietue (esim. BookWherestä) on välillä tallennettu, muista poistaa se Melindasta.


Panel

Yhdistäminen Aurorassa


Panel

Yhdistäminen Koha-TäTissä - ohje tulossa

Poimittujen tietueiden käsittely

Alla eri kuvailuohjelmien ohjeet tietueiden käsittelyyn Melindassa.

Expand
titleKäsittely Alephissa

Kopioi Alephilla etäkannasta haettu tietue  Cataloguing-valikon Duplicate Record-kohdasta (pikanäppäin Ctrl-N).
Käsittele tietue kuten normaalisti uusi tietue käsitellään.
Poista etäpoiminnassa tulleet SID-kentät tietueesta ennen tallentamista. Alla esimerkkitapaus:

SID   ‡‡aZ39 ‡‡b TILDA ‡‡c

Tietue saa Melindan tietuenumeron, kun tallennat sen.


Panel

Käsittely Aurorassa


Panel

Käsittely Koha-TäTissä - ohje tulossa

Primaarikuvailu

Kun luot uuden tietueen, voit käyttää kuvailun pohjana joko vanhaa tietuetta tai tallennusalustaa.
Elementtejä ei tarvitse olla paljon , myöhemmin voi täydentää tietoja.
Muista hakutietojen tarkistus, kuvailusäännöt, kuvailun kieli, kuvailutaso sekä sisällönkuvailun periaatteet.

Tallennusalustan käyttäminen

Tallennusalustan käyttäminen nopeuttaa kuvailutyötä ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Omaan kirjastojärjestelmään voi luoda valmiita tallennusalustoja eri aineistotyypeille.

Anchor
Vanhan tietueen kopiointi pohjaksi
Vanhan tietueen kopiointi pohjaksi
Vanhan tietueen kopiointi pohjaksi

Voit kättää tietokannasta löytyvää tietuetta uuden tietueen pohjana, jos tietokannassa on jo tietue 

 • julkaisun vanhemmalle painokselle
 • moniosaisen teoksen aiemmalle osalle
 • samassa sarjassa ilmestyneelle aiemmalle julkaisulle
 • saman tyyppiselle julkaisulle

Siinä tapauksessa toimi näin: 

Expand
titleKopiointi Alephissa
 • Avaa pohjana käytettävä tietue näytölle.
 • Kopioi tietue klikkaamalla Alephin palkista Cataloging - Duplicate Record (tai Ctrl+N).
 • Karsi kopioidusta tietueesta pois kaikki tunnistekentät, tilastointimerkinnät ja tietokantatunnukset.
  • Karsittavia kenttiä ovat esimerkiksi 010, 015, 020, 022, 035, 579 ja SID.
 • Muokkaa kopiota tarpeen mukaan, tallenna ja lisää LOW-tag.


Panel

Kopiointi Aurorassa


Panel

Kopiointi Koha-TäTissä - ohje tulossa

Hakutiedot

Tarkista, että hakutiedot ovat oikein, katso Auktorisoitujen hakumuotojen käyttö.

Kuvailusäännöt: RDA

Merkitse osakenttään 040‡a kirjastosi ISIL-tunnus, osakenttään 040‡b kuvailun kieli ja osakenttään 040‡e kuvailusäännöt.

 • 040 ## ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

Kuvailukieli

Kuvailukieli voi olla suomi tai ruotsi, poimituissa tietueissa myös useita kieliä merkitsevä koodi 'mul'.
Fennica-kokoelmaan kuuluvien tietueiden kuvailukieli on aina suomi, myös ruotsinkielisessä aineistossa, ja kuvailukieli muutetaan tarvittaessa ruotsista suomeksi.
Kuvailu on joko ruotsinkielinen tai suomenkielinen: jos tietue on ruotsinkielinen (040‡b swe) ja kuvailua rikastetaan, käytetään ruotsinkielisiä termejä. Melindasta löytyy kuitenkin myös monikielisiä kuvailuja ja ne suvaitaan, esimerkiksi huomautuksia voi tietueella olla sekä suomeksi että ruotsiksi.
Kuvailun kielestä lisää RDA toolkit -sivustolla luvuissa 0.11.2 ja 1.4.

Kuvailutaso

Tietueiden kuvailutaso ilmaistaan MARC 21 -formaatissa nimiön merkkipaikalla 17 (MARC 21 -formaatti, Nimiö). Melinda-tietueiden suositeltava kuvailutaso on nk. kansallinen kuvailutaso:

 • nimiön merkkipaikan 17 (000/17) arvo on 4 = välitaso, jolloin tietueelle on RDA:n ydinelementit ja suomalaisten linjausten mukaiset lisäydinelementit lukuun ottamatta kansallisbibliografian ydinelementtejä.

Kansallisbibliografian tietueissa kuvailutaso on täydellinen taso (#), älä muuta sitä!

Suomalaisten kirjastojen linjaukset (SKL) mainitaan kunkin RDA-kappaleen kohdalla RDA-toolkitissä, katso esimerkiksi RDA-tookit, Linjaukset kohtaan 2.9.4.3

Ydin ja lisäydinelementit merkitty MARC 21 –sovellusohje (RDA) -oppaaseen kunkin kentän kohdalle, esimerkiksi kenttä 100:

100 - Pääkirjaus - henkilönnimi (ET)
Ydinelementti - Henkilö tai suku, joka on vastuussa teoksen sisällön luomisesta

Sisällönkuvailu

Voit käyttää kaikkia auktorisoituja asiasanastoja ja luokituksia.

Tallenna omat asiasanat eli kontrolloimattomat hakutermit kenttään 653.

Noudata sisällönkuvailussa Sisällönkuvailuoppaan ohjeita.

...