Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Automaattisen kuvailun verkosto kokoontuu kokoontui 3.12 klo. 12:15-14:00 etäyhteydellä.

...

  • Annifin ajankohtaiskatsaus, alustus (Kansalliskirjasto) (kalvot)
  • Kokemuksia Annifista ja sen käytöstä (YLE)
  • Annifin hyödyntäminen & koneoppimisen käyttö kuva- ja ääniaineiston luokittelussa (Kavi) (kalvot)
  • Keskustelua

Tapaaminen 15.03.2021

...