Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Veli-Matti Häkkinen
Sirpa Janhonen
Esa-Pekka Keskitalo
Minna Kivinen, puheenjohtaja
Mia Kujala
Joonas Kylmälä
Johanna Miettunen
Christian Nelson, sihteeri

...