Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietojasi voidaan siirtää käsiteltäväksi EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Yksittäiset henkilötiedot ovat poimittavissa Kansalliskirjaston verkkopalveluiden kautta. Asterin sisältö voidaan luovuttaa myös laajemmin vastaavia käsittelytarkoituksia varten, jos tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Melindan sisältämät kuvailutiedot ja yksittäiset henkilötiedot ovat vapaasti poimittavissa ja hyödynnettävissä Kansalliskirjasotn Kansalliskirjaston tarjoamien avoimien rajapintojen avulla.

...