Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: typokorjauksia

...

Pika-embargolla pystyy määrittelemään julkaisulle minuutin tarkan julkaisuajankohdan. Julkaisuajankohtaa ennen tällaisen tietueen tiedostot JA metadata ovat piilossa, ja nämä vapautuvat julkaisuajankohdalla julkaisuajankohtana julkisesti näkyville. Samalla hetkellä suoritetaan myös URN-pikarekisteröinti, jonka minkä johdosta URN-pohjainen pysyvä tunniste alkaa toimia välittömästi julkaisuajankohdallajulkaisuajankohtana. Näin ollen pysyvää osoitetta voidaan käyttää esim. tiedotteissa, joissa mainitaan julkaisun tulevan luettavaksi tietystä ajanhetkestä alkaen. Ilman pika-embargoa pysyvän tunnisteen toiminta alkaa vasta 15 minuutin - 2 tunnin päästä julkaisun julkistamisesta julkaisuarkistossa. Tämän vuoksi välittömästi toimintaan haluttu pysyvä osoite kannattaa syöttää pika-embargolla ja valita nykyinen aika ajastukselle.

...

Jos julkaisuarkistossa on käytössä pika-embargo, embargon tekstikentäätekstikenttää:

klikkaamalla avautuu kalenterinäkymä. Huomaa, että kuva on otettu Valtosta, tekstikentän otsikko voi vaihdella, kuten myös kentän alla mahdollisesti oleva ohje.

...

Paina valintojen jälkeen enteriä näppäimistöstä , tai klikkaa hiirellä kalenterin vierestä tyhjästä tyhjää kohtaa.

Kun syöttö on valmis ja olet valinnut tietueelle pika-embargon, tietue ei tule näkyviin julkaisuarkistoon julkisesti. Sen sijaan voit jälkikäteen muokata kellonaikaa, jos ajastusajankohtaa on tarvetta muuttaa.

Note

Jos syötön yhteydessä jätät jonkin pakollisen, tähdellä merkityn kentän tiedot syöttämättä, syöttölomake ei anna edetä , vaan pyytää täyttämään puuttuvat kohdat. Tässä tilanteessa embargo-aika pitää valita valikosta uudelleen, koska embaron päivämäärä ei säily tässä kohden lomaketta, vaikka muut syötämäsi tiedot ovatkin valmiiksi täytettynä!

...

Kun tietue on syötetty, tietuetta voi muokata omista tallennuksista oikean laidan valikosta "Tallennukset". Sieltä löytyy oman otskon alta lista syöttämistäsi tietueista, joille olet määritellyt embargon. 

...

Listassa näkyy myös mahdolliset tietueet, jotka olet vetänyt pois julkisuudesta niiden jo ollessa näkyvillä julkaisuarkistossa. Valitse tietue, jonka embargoa haluat muuttaa, tietueen ostikko otsikko näkyy sarakkeessa "Aihe". Klikkaa otsikkoa ja tämän jälkeen välilehteä "Tietueen metadata". Etsi kenttä, jossa embargo on määritelty (Valtossa kenttä valto.embargo.date):

Muuta arvo haluttuun ajakohtaan ajankohtaan ja paina lopuksi päivitä Päivitä-nappia.

Note

Kenttään syötetty arvo pitää olla samassa formaatissa kuin edellinen arvo, eli ISO_8601 muodossa (Vuosi-kuukausi-päiväTtunti:minuutti:sekunti), sekunnin tarkkuudella. Kannattaa muokata olamassaolevan olemassaolevan arvon päälle, niin voit varmistua, että muoto on oikea. Muista jättää -, T, ja : -merkit oikeille paikoilleen.

...

Jos sinulla on pääkäyttäjäoikeudet, voit valita tietueen samaan tapaan muokattavaksi kuin syöttäjäkin, mutta sivupalkin kohdasta "Ajastetut ja peruutetut tietueet". Avautuvassa listassa näkyy sekä ajastetut , että peruutetut tietuettietueet. Avautuvassa listassa ei ole jaoteltu erikseen ajastettuja tai poisvedettyjä tietueita, vaan ne kaikki näkyvät samassa listassa.

...