Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Muuta Yleiset asetukset => Näkymän julkisuus: Piilotettu
 2. Tee seuraavat muutokset Hallintaliittymän tiedostonhallinnassa:
  • Yliaja ja tyhjennä seuraavat sivupohjat (finna2-teemasta):
   • navibar.phtml
   • footer.phtml
  • Luo custom-teemaan uusi sivupohja error/unavailable.phtml seuraavalla koodilla ja lisää sitten pohjaan haluamasi tiedote:

   Code Block
   <?php

   
    // Set page title.

   
    $this->headTitle($this->translate('System Unavailable'));
   
   
    // Disable top search box -- this page has a special layout.

   
    $this->layout()->searchbox = false;
   
   
    $this->layout()->breadcrumbs = '<li class="active">Error</li>';

   
   ?>

   
   <div class="alert alert-warning">

   
    <h2><?=$this->transEsc('System Unavailable')?></h2>

   <p>
   
    <p>
     <?=$this->transEsc('The system is currently unavailable due to system maintenance')?>.

   
     <?=$this->transEsc('Please check back soon')?>.

   
    </p>

   <p>
   
    <p>
     <?=$this->transEsc('Please contact the Library Reference Department for assistance')?>

   
     <br/>

   
     <?php $supportEmail = $this->escapeHtmlAttr($this->systemEmail()); ?>

   
     <a href="mailto:<?=$supportEmail?>"><?=$supportEmail?></a>

   
    </p>

   
   </div>


 3. Julkaise muutokset