Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Entiteettien rajat: mikä on toimija?toimijoiden, paikkojen, tapahtumien ja rakennusten identifiointi

View file
nameEntiteettien rajat.pdf
height250

...