Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ilkka Haataja, Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia
Tuula Harmoinen, Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus
Miia Herrala, Kansallisarkisto
Anssi Lampela, Kansallisarkisto
Ilona Leppänen (sihteeri -7/2023, puheenjohtaja 8/2023-), Kansalliskirjasto 
Henna Peltonen (sihteeri 8/2023-), Kansalliskirjasto 
Reeta Niemi, KAVI
Saijamari Pakkala, Tampereen kaupunginkirjasto
Marja Puntalo, Haaga-Helia
Salla Rimpinen, Museoliitto
Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto
Sirpa Tuomisto, Kokkolan kaupunginkirjasto
Päivi Wendelius, Oulun yliopiston kirjasto

Kutsutut asiantuntijajäsenet:
Kari Ahola, Kansalliskirjasto
Jerry Jantunen (puheenjohtaja -87/2023), Kansalliskirjasto 
Samu Virokannas (-7/2023), Kansalliskirjasto 
Auli Hoffren, Suomen Kirjastopalvelu

...