Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto on keskeisessä roolissa suomalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimijakuvailutyön edistämisessä ja toimijoihin liittyvien kuvailukäytäntöjen yhtenäistämisessä. Verkostossa seurataan toimijakuvailuun liittyviä kuvailusääntöjä, sovelletaan niitä käytännössä ja laaditaan suosituksia ja ohjeistuksia. Verkoston tehtävänä on yhdessä Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun kanssa edistää toimijoiden kuvailua tekevien yhteistyötä kansallisella tasolla ja vahvistaa toimijakuvailuyhteisöä KAM-sektorin sisällä.

Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto toimii yhteistyössä KAM-kuvailuryhmän kanssa (ks. sivut) ja huomioi omassa työssään erityisesti Nimitietopalvelun tietomallia.

Verkoston tehtävät pähkinänkuoressa (toimijakuvailun näkökulmasta):

  • edistää toimijoiden yhtenäistä kuvailua
  • seuraa kuvailusääntöjä
  • laatii ohjeita, antaa suosituksia
  • jalkauttaa ja jakaa tietoa ja osaamista
  • järjestää koulutusta
  • vahvistaa toimijakuvailuyhteistyötä kirjastojen, museoiden ja arkistojen välillä.

Voit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: toimijakuvailuverkosto-posti@helsinki.fi


Verkostossa on tällä hetkellä edustusta kirjastoista ja arkistoistakirjastojen eri sektoreista, arkistoista ja museoista. Kansalliskirjasto koordinoi verkoston toimintaa.

Jos haluat osallistua verkoston toimintaan, olethan yhteydessä verkoston puheenjohtajaan.


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate