Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tälle sivulle lisätään kokouksissa ja muissa yhteyksissä esiin nousseet Melinda-Alma-integraatioon ja kuvailuyhteistyöhön liittyvät avoimet kysymykset ja niiden ratkaisut.

Viestintä ja ohjeistus

Työryhmän toiminta

 • Kansalliskirjastolla päävastuu yhteistyön varmistamisessa
 • Ryhmän osallistujat vaihtuvat osittain keväällä ensimmäisen aallon valmistuttua ja toisen aallon käyttöönoton alkaessa
 • Työryhmä toimii nykyisessä koossa mahdollisimman käytännönläheisesti ja päättää pienistä asioista keskenään
 • Kokousten järjestäminen
  • Vähintään kahden viikon välein
  • Zoom-etäyhteydellä
  • Kokouksia järjestetään osin laajemmalle ryhmälle, johon kutsutaan mukaan Alma-kirjastojen johtajia ja Kansalliskirjaston esimiehistöä/päälliköitä
 • Suuremmat linjanvedot lähetetään Alma-ohjausryhmälle

Sovituista asioista viestintä ja tiedottaminen laajemmin Alma-kirjastoille

 • Asioista viestitään Suomen Alma-kirjastojen ohjausryhmän kautta muille Alma-kirjastoille, Jussi Piipponen HULibista toimii ohjausryhmän sihteerinä
 • Melinda-palveluun viestit melinda-postin (@helsinki.fi) kautta, ei suoraan yksittäisille asiantuntijoille

Viestintäsuunnitelma, ohjeistus

Yhteiset webinaarit

 • Alma-kuvailijoille järjestetään ainakin kaksi kahden tunnin webinaaria, joissa kerrotaan tarkemmin miten Melindaan kuvailu muuttuu
  • Keväällä ensimmäisen aallon kirjastoille, johon myös toisen aallon kirjastojen edustajat ovat tervetulleita
  • Syksyllä toisen aallon kirjastoille, johon myös ensimmäisen aallon kirjastojen edustajat ovat tervetulleita
   • Alustava ajankohta syys-lokakuun vaihde
 • Tarjotaan tila vertaistuelle, yhteistyökuvioiden suunnittelulle ja kokemusten jakamiselle

Asiakastukimalli

 • Melinda-yhteistyö muuttuu yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen kanssa sektoripohjaisesta jaottelusta järjestelmäpohjaiseksi
 • Jatkossa kirjastokohtaisia erillisratkaisuja ei enää tehdä Melindassa Alma-järjestelmää käyttäville kirjastoille
  • Sama käytäntö on myös muiden, eri kirjastojärjestelmää käyttävien kirjastojen kanssa
 • Jatkossa Ex Libris on Alma-kirjastojen ensisijainen yhteydenottojen vastaanottaja kaikissa kuvailutyökaluun liittyvissä asioissa
 • Melindan toimintoihin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa edelleen yhteyttä melinda-postiin
 • Alma-yhteyshenkilö Melindassa on Tanja Vienonen
  • Yhteydenotot melinda-postin (@helsinki.fi) kautta

Tietoturva

Nykyisten Aleph-käyttäjätunnusten kohtalo

 • Aleph-käyttäjätunnukset jäävät kaikille Alma-kirjastoille käyttöön, vaikka varsinainen kuvailu tehdäänkin käyttöönoton jälkeen Almassa
  • Myös Alephin voi säilyttää asennettuna koneella Alman käyttöönoton jälkeen
 • GDPR:n mukaan vanhentuneita tai käyttämättömiä tunnuksia saa säilyttää 1-3 vuotta
  • Muistutetaan kirjastoja, että ylimääräiset tunnukset tulisi poistaa käytöstä määräajassa
 • Melinda-tallennukset tulevat Almasta kirjastokohtaisella tunnuksella, henkilökohtaiset tunnukset eivät käyttöönoton jälkeen enää näy Melindassa
  • Melinda-palvelut huolehtivat kirjastokohtaisten tunnusten toiminnasta
 • Melinda-Alma-tekninen työryhmä varmistaa suojatut yhteydet järjestelmien välille

Kuvailukysymykset

Alma-kuvailijan toimintaohjeet

 • https://wiki.helsinki.fi/display/LUM/Ohjeita+kuvailijalle
 • Alma-toimintaohjeiden vastuuhenkilöt:
  • Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopisto)
  • Ville Huhtala (Helsingin yliopisto)
  • Antti Impivaara (Turun yliopisto) → ei enää mukana ryhmässä (31.7.2020)
  • Maria Kovero (Helsingin yliopisto)
  • Anne-Mari Salmela (Turun yliopisto)
 • HUOM: nykyinen tallennuspaikka ei ole lopullinen, linkit Melindan toimintaohjeeseen lisätään, kun ohjeet on siirretty
 • Ainakin metadataeditorin päivityksen vuoksi ohjeisiin tulee muutoksia

Kenttien mäppäykset

 • Kenttien muutokset on dokumentoitava, jos jokin kenttä tarkoittaa eri asiaa Almassa kuin Melindassa, esim. 09x-kenttien käyttö
  • Almassa MARC:n suomalaiset 9-alkuiset ja numeron 9 sisältävät kentät 019, 039, 049, 509 ja 930 mäppäytyvät Almassa kenttiin 920, 921, 923, 924, 929
 • Tietueen tason määrittely Almassa ei vaikuta Melinda-yhteistyöhön
  • Leaderin merkkipaikka 17:n koodit ovat voimassa riippumatta Almassa tehdystä määrittelystä
 • Paikallisten tietokantojen tietoja sisältävät 5- ja 9-osakentät
  • Tarpeellisia Melindan replikoinneissa, mutta tarpeettomia Almassa ja muiden kirjastojen tietokannoissa
  • Osakentät ovat välttämättömiä Melindassa, joten niitä ei voi muuttaa/poistaa Melindasta
  • Esim. 505 ja 520 -kenttien 9-osakentät
 • 084-kentän 2-osakentän tiedot (erityisesti Taideyliopistossa)
 • 6XX- ja 7XX-kenttien otsikon artikkelin ohitus hakasuluilla
  • Käytetty Taideyliopistossa lähinnä musiikkiaineistossa ja ohitus näyttää toimivan Almassa
  • Testattava toimiiko samoin Alephissa, esimerkkejä tulisi lähettää Minttu Hurmeelle tutkittavaksi
 • Melindasta Almaan tuonnissa syntyy 024-kenttä, jota ei pidä poistaa (toimii checkerinä Melindassa)
  • Kentässä on $a-osakentässä tietueen Melinda-ID ja $d-osakentässä Melindan tietueen viimeisen päivityksen aikaleima - tällä varmistetaan, että Almasta Melinda-tietuetta päivitettäessä Alman tietue ei korvaa tuorempaa Melinda-tietuetta
  • Kentässä voi myös lukea "Deleted record, do not use", joka näytetään Almassa, jos etsii tietuetta, joka on poistettu Melindasta (STA DELETED ei näy Almassa, 024-kentän ilmoitus korvaa sen)

E-aineistot

 • E-aineistoihin liittyvät asiat etenevät 2. aallossa
 • Yksittäisten e-kirjojen tietueet kannattaa hakea External Sourcesin kautta ja muokata omassa tietokannassa, Community Zonen tietueissa paljon korjattavaa
 • Holdingsittomien ja portfoliottomien e-tietueiden low-tagien toiminta
  • Jos Alman bib-tietueessa on Melinda-ID, ja joko painetun, e-aineiston tai digi-aineiston holding tai portfolio, se kuuluu low-publishing -settiin, eli sen tietokantatunnukset päivittyvät Melindaan
  • Jos holdingsia/portfoliota ei ole, myöskään tietokantatunnukset eivät päivity

Kuvailuprosessi

Kuvailijan näkökulma: Mikä konkreettisesti muuttuu ja mikä pysyy samana Melinda-yhteistyössä?

 • Jatkossa Alma-kirjastoissa käytetään kuvailuun Almaa, ei Alephia
 • Melindan toimintaohjeeseen päivitetään Alman kuvailuprosessi Melindan suhteen, kuten muidenkin kirjastojärjestelmien osalta
 • Alman normalisointisääntöihin liittyvä MARC 21 Extensions -paketti löytyy Almasta
  • Normalisointi ja duplikaattien tarkistus -säännöt valmiit
 • Almasta Melindaan siirtyvä tietue ei saa korvata Melindassa olevia olennaisia tietoja (korjaukset pitäisi saada tulemaan), vaikka Almassa tietueesta poistettaisiin kenttiä tai osakenttiä
 • Melindan OPAC:n saatavuustiedot: Primoa käyttävien kirjastojen tietoihin lisätään tieto "Katso tiedot kirjaston tietokannasta" ja linkki tietokannan etusivulle
  • Primon käyttöönottavien kirjastojen tulee lähettää osoitelinkki melinda-posti (at) helsinki.fi:hin
 • Linkit suomalaisiin sovellusohjeisiin (Kansalliskirjaston kiwi-sivuilla) Alman Metadata Editorin Field informationeihin?

Kuvailuprosessi

 • Ennen kuvailun aloittamista on ensin tarkistettava, onko tietue jo Melindassa
  • Tietueet kulkevat Almasta Melindaan ExLibriksen x-server rajapinnan kautta, jossa ei ole tuplakontrollia 
   • Alman Community Zonelta poimittu tietue on tarkistettava Melindasta ennen kuin klikkaa "Contribute to Central Catalog" → siirtää tietueen Melindaan
 • Vanhojen tietueiden kohdalla Melindasta tuoreemman tietueen tarkistaminen
  • Tarkistus tehdään 024-kentän aikaleiman avulla
 • Melindasta Almaan siirrettäessä tuplakontrolli toimii
  • Varoittaa tuplista, voi ilmoittaa myös eri versioista
  • Tuplakontrolliin voi tehdä määrityksen siitä, millä tiedoilla tuplia tarkistetaan
 • Jos Almassa korjaa FENNI KEEP -kentän, se tuplaantuu Melindassa
  • Almassa ei näy mikä kenttä on merkitty FENNI KEEPillä
  • KUMEA selvittää voiko 9-osakentän KEEP ja DROP -komentojen käytäntöjä muuttaa, jonka jälkeen Melindan dataa voidaan siistiä
   • Käynnissä
 • 008 merkkipaikka 39: luetteloiva organisaatio yleensä c, Fennicalla tyhjä → voi olla myös ennakkotietueissa tyhjä
 • 040 $a FI-BTJ jätetään ja lisätään oma koodi d-osakenttään, jos täydentää valmista kuvailua
 • Osakohteissa ongelmia Almassa
  • Melindasta Almaan siirto kokonaisuutena ei onnistu, osakohteet pitää tuoda yksitellen
  • Almasta Melindaan osakohteita kohdellaan kuten mitä tahansa yksittäistä tietuetta
  • Asiaan paneudutaan myöhemmin (käyttöönottojen jälkeen)
 • "Fix a Melinda record before saving"-toimintoa EI tarvitse enää käyttää
 • 6XX-kenttien auktorisoitujen muotojen tallennus
  • Voiko erilaisia kuvailumuotoja tulla Melindaan tai Almaan? Tehty pikafiksaus Alephin asetuksissa 6XX-kenttien auktorisoituihin toimijamuotoihin Melindan ja Alman välille, jotta tiedot vastaavat järjestelmien vaatimuksia
   • Muunnossäännöt Alephin puolella:
    • Melindasta Almaan liikenteessä 6XX-kentät, joissa 2. indikaattori '4' ja $0-osakentässä Asteri-ID muutetaan niin, että niissä on 2. indikaattori '7' ja sanastolähdeosakenttä $2 'finaf'
    • Almasta Melindaan liikenteessä 6XX-kenttä, joissa 2. indikaattori '7' ja sanastolähdeosakenttä $2 'finaf' muutetaan niin, että niissä on 2. indikaattori '4' ja sanastolähdeosakenttä poistetaan
    • Huom: jos Alman tietueessa, joka päivitetään Melindasta on vanhastaan Melinda-muotoisia 6XX-kenttiä, kyseiset kentät tuplaantuvat, kun Melindasta tuodaan Alma-muotoisiksi muutetut vastineet. Tällöin kuvailijan on syytä poistaa Melinda-muotoiset kentät Alma-tietueesta.
  • Päätettävä miten asiat halutaan tehdä
   • Lisätään uusi normalisointisääntö: 2-indikaattoriin 7 ja 2-osakenttään finaf
   • Pitäisikö ja voiko 100- ja 700-kentissä olla 2-osakenttä?
   • Poistetaanko indikaattori ja osakenttä haun jälkeen Almassa?
 • Termien ja fraasien lisäys Almassa (esim. 337-kenttään) toimii, ohjelma tarjoaa kokonaista fraasia, kun aloittaa kirjoittamisen
 • Alman Brief Level -säännöt ja niihin liittyvät hakutoiminnot otetaan käyttöön myöhemmin (käyttöönottojen jälkeen)
 • Alephin kenttäkohtainen merkkirajoitus (2000 merkkiä)
  • Kentän tiedot jaetaan kentän toistumiin, luodaan 9-osakenttä, jossa tieto yllä olevaan kenttään yhdistämisestä
  • Erityisesti 505- ja 520-kentissä
  • Alephissa yhdistäminen korjattu niin, että pitkiä kenttiä käsitellään kokonaisuuksina
  • EL:ltä saatu korjaus (30.7. kokous), joka vaatii vielä säätämistä (muut replikoinnin ohjauskomennot vaikuttavat)
 • Valmiit sisältövaihtoehdot (Controlled Vocabulary) 7XX-kentissä: sanastossa kirjoitusvirheitä
  • Sisältövaihtoehtoja voi korjata itse poistamalla olemassa olevan ja lisäämällä uuden
 • Kausijulkaisut ja lehtipaketit, varsinkin elektroniset: käyttöoikeushuomautukset tietueisiin
  • 506-kenttä bib-tietueissa näkyy hyvin Primossa
  • 540-kentän lisenssitieto kokoelmatietoihin

Tietokantatunnukset (Low publishing / LOW-tag) Almassa

 • Järjestelmä päivittää tietokantatunnukset automaattisesti Melindan suuntaan kerran vuorokaudessa
  • Low publishing ei vaadi toimintaa kuvailijalta eikä Enhance record -toiminnon käyttöä suositella testaamiseen!
 • Lisäykset ja poistot ovat molemmat automaattisia toimintoja
 • Huom: jos kuvailun tekee Alephissa, low-tag kannattaa lisätä samalla, jotta Melindassa näkyy mistä kirjastosta nimeke löytyy
 • Low publishing e-julkaisujen portfolioissa ja digi-holdingseissa
  • Tämän hetkisen informaation mukaan e-portfoliot ja digi-holdingsit toimivat samoin kuin painetun aineiston holdingsit
 • Low publishingia varten tarvittava ssh-public key luodaan sftp-integraatioprofiilin luonnissa Alman asetuksissa

Kuvailijan apuohjelmien (Muuntaja, Merge, Cyrillux, jne) käyttö

 • Apuohjelmilla pystyy edelleen muokkaamaan Melinda-tietueita (toimivat ilman Alephia)
 • Muutosten saamiseksi Almaan kuvailija voi käydä poimimassa tietueen Melindasta "External sources"-toiminnolla
  • Lisäksi tietueet päivittyvät Almaan replikoinnin kautta, jos se on käytössä
 • Almassa oma duplikaattien yhdistämistoiminto ja myös tietueen muuntamismahdollisuus, esim. elektronisesta painetuksi
  • Nämä toimivat vain Alma-tietueilla, eivät muuta Melindan tietueita

Bookwheren käyttö

 • Ohjelmaa voi käyttää edelleen, sopimus voimassa vuoden 2020 loppuun: HY, TY, TAY, ÅA, UEF (tarkista oman kirjastosi tilanne)
 • Ohjelmaa ei voi ladata käytettäväksi Almassa
 • Tietueita pystynee poimimaan omalta koneelta tai kierrättämään Melindan kautta Almaan
 • Kumeassa pohditaan olisiko Bookwheren online-versio toimivampi kuin nykyinen konekohtainen lisenssi

Terminologia Almassa

 • Normalisointi = Usemarconin korvaaja, määrittää tietueen muutokset Alman sääntöjen mukaiseksi
 • Central Catalog = Melinda metatietovaranto
 • Community zone = Kaikkien Alma-kirjastojen yhteinen metatietovaranto
 • External sources = Alman ulkoiset lähteet, esim. Melinda, Kongressin kirjasto, Bookwhere
 • On boarding = Käyttöönottovaihe
 • Go live = Tuotantoon siirtyminen
 • Downstream = Melindasta Almaan (siirrot, säännöt jne.)
 • Upstream = Almasta Melindaan (siirrot, säännöt jne.)
 • Export = paikallistietokannasta ulos
 • Import = paikallistietokantaan sisään
 • Alman Merge = duplikaattien yhdistämistoiminto
 • VST-prosessi = Replikointi vapaakappaleaineistoille
 • Portfolio = e-aineiston holdings-tietue Almassa
 • Muita?

Replikointi

 • Toimii jatkossa hieman hitaammin, tiheimmillään tietueet replikoituvat tunnin (1 h) välein
 • Replikoituminen Melindasta Almaan ajastetaan toimimaan Almasta käsin
 • Filtteröinti Alman työkaluilla
 • Replikoinnissa halutaan vain omat ja Kansalliskirjaston tekemät uudet tietueet ja päivitykset
  • Vapaakappaleaineistojen metatiedot tuodaan Almaan VST-prosessin kautta
  • Replikointi rajataan 042-kentän finb-tiedon avulla
 • Reaaliaikaiset saatavuustiedot eivät enää näy Melindan OPAC:ssa, vaan sivuilla on linkki paikallistietokantaan
 • Selvitettävä kirjoittaako Fennican tietue oman kannan tietoja yli
  • Voi olla että toimii samalla säännöllä kuin Melindasta haetuissa tietueissa (eli kirjoittaa yli esim. ruotsinkielisen henkilönimen, jos Melindassa suomenkielinen)
 • Paikalliskannan kenttien turvaaminen 5-osakentällä
  • 5-osakentissä pitäisi lukea FI-Vapaa (nyt voi olla myös esim. FENNI), näille voisi olla syytä tehdä korjausajo
  • Ensin pitää kuitenkin selvittää mitkä kentät koskevat vapaakappalekirjastoja (540, 856 ainakin)

Asteri

 • Toimija-auktoriteettien kuvailutyö tehdään edelleen Alephissa, sitä ei voida voi tehdä Almassa
 • Auktoriteetin lisäämisen yhteydessä voi lisätä myös bib-tietueen Alephissa
  • Tietueen voi käydä poimimassa Almaan, ellei se replikoidu automaattisesti
 • Toimija-auktoriteetit haravoidaan Asterista Almaan kuuden tunnin (6 h) välein, sanastot kerran viikossa (lauantaisin)
 • Tekijään/toimija-auktoriteettiin voi olla vain yksi auktoriteettitietokanta kiinnittyneenä, joka päivittyy
 • Käytössä on useampi auktoriteettitietokanta, joista Alma tarkistaa auktoriteetteja kuvailun yhteydessä
  • Ainakin LoC:n auktoriteetit ja Ruotsin Regina-tietokanta
 • Pitää selvittää, onko mahdollista valita vahingossa "väärä" auktoriteetti
 • Local-auktoriteetit mahdollisia Almassa → voisiko näitä siirtää rajapinnan kautta Asteriin, olisiko siitä hyötyä?
  • Kuvailuintegraatiolla ei voi käsitellä auktoriteettitietueita 
  • Selvitettävä korvaako Asteri-auktoriteetti poistetun local-auktoriteetin automaattisesti tietueissa(?)
 • Teos-auktoriteetit Taideyliopistossa: selvitetään erikseen
  • Erityisesti musiikkikirjastot toivovat teos-auktoriteettien lisäämistä Asteriin
  • Violan teos-auktoriteetteja testattu hiukan → Taideyliopistossa ulkomaista
 • Syntymäajan näkyminen d-osakentässä: Data retrieval Z39.50 -konfiguraatiossa pitää olla fin01alma, ei pelkkä fin01
 • 0-osakentät näkyvät nyt Almassa (31.7.2020) → koskee muitakin kuin Asteri-auktoriteetteja
 • Asterin toimintojen kehittäminen Almassa etenee 2. aallossa
 • Almassa asiasanoissa piste lopussa ja osakentät numerojärjestyksessä (pitäisi olla: $2 $0)
  • Ville Huhtala on kehitellyt sääntöjä, joilla pisteet saisivat olla Almassa ja pisteettömät Melindassa
   • Myös osakenttäjärjestykselle kehitetty sääntöjä (Almassa $0, $2; Melindassa $2, $0)
 • LoC:n termit muuttaneet Asterin termejä ja toisinpäin (muistiot 16.6.2020 ja 30.7.2020)
 • Auktoriteettien poistoissa havaittu ongelmia Almassa (30.7.2020), selvityksessä

Finto

 • YSO- ja SLM-sanastot päivittyvät Asterin kautta Alman Community Zonelle
 • Metatietosanaston haravointi ei onnistu suoraan Fintosta
  • Kirjastojen pitää lisätä suhdetermivaihtoehdot (100- ja 700-kenttiin) omaan tietokantaansa itse
   • Projektipäälliköille voi esittää toiveen Alman kehittämisestä

Almaan liittyvät määrittelyt MARC 21 -formaatissa

Tietueen tason määrittely Almassa

Almassa voi määritellä tietueen tason näin: “Ten levels of brief records can be defined from 01 through 10 where 01 represents the most brief record and 10 represents a full record.” Tasot vaikuttavat Alman sisäisiin importointi- ja merge-sääntöihin, varoituksiin ja prosesseihin. Ne kannattaa määritellä tarkkaan (mutta toisaalta voi jättää kokonaan määrittelemättäkin). Lisätietoja: https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/72692/Resource_Management_-_Brief_record_levels_functionality_in_Alma_ELUNA_2019_Knowledge_Days.pptx?revision=2

Päätös: Elokuun 2019 Kumea-ryhmän sähköpostikeskustelussa päädyttiin siihen tulokseen, että tämä ei vaikuta Melinda-yhteistyöhön. Leaderin mp17:n koodit ovat voimassa riippumatta tästä määrittelystä.

Tietokanta- tai järjestelmäkohtaiset kentät

MARC-formaatissa on 9-alkuisia ja numeron 9 sisältäviä kenttiä, jotka on määritelty kansallisesti. Näitä ovat 019, 039, 049, 509 ja 930. Osa kentistä on varsin laajassa käytössä, sekä Alma-kirjastoissa, että muualla. Almassa kenttiä voi käyttää ja ne näkyvät, mutta vain 9-alkuiset on indeksoitu. Helsingin yliopiston kirjasto pyysi Alma-kirjastojen puolesta Almassa tarvittavia tärkeimpiä kenttiä varten uusia 9-alkuisia kenttiä formaattiin. MARCin suomalaiset kentät säilyvät ennallaan formaatissa, niin Melindassa kuin ei-Alma-tietokannoissa, ja Alma-kirjastoissa tehtäisiin tarvittavat konversiot vastaaviin 9-alkuisiin kenttiin. 30.8.2019 Ulla Ikäheimo Kansalliskirjastosta lupasi 92-alkuiset vapaat kentät tähän käyttöön.

Päätös: Tarvittavat kentät (920, 921, 923, 924, 929) lisättiin marraskuussa 2019 MARC 21 -sovellusohjeeseen: https://www.kiwi.fi/x/2IAOAw


Panel
titleSisällysluettelo

Table of Contents
maxLevel2