Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esittely
Leena Paaskoski, Salla Rimpinen ja Miia Herrala kertovat museoiden ja arkistojen järjestelmänvaihdoksista ja -uudistuksista.
Liite 4: Collecte-tilannekatsaus
Liite 5: Kookos-kokoelmahallinnan ja MuseumPlus-järjestelmän tilannekatsaus
Liite 6: Ahaa-palvelun tilannekatsaus

Esitys

Keskustellaan.

5. Konsortioryhmän sääntöjen ja konsortion toimintaperiaatteiden päivitykset

...