Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Koha-käyttöönottoprojektin yleiskokous 14.11.2019 klo 09.30 - 12.30


Paikka:Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila

Osallistujat

Esityslista 

  

1. Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Asialistan hyväksyminen 

Käsitellään ohjausryhmän laatima asialista.

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: 


3. Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksytään muistio, joka löytyy osoitteesta 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös: 


4. Koha-yhteenliittymän käyttöönottoprojektin päättäminen

Yhteenliittymän käyttöönottoprojektin alussa sovittiin, että projekti päättyy, kun kaikki yhteenliittymässä mukana olevat kirjastot ovat ottaneet käyttöön avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän. Tämä toteutui 1.10.2019.

Esitys: Päätetään Koha-käyttöönottoprojekti.

Päätös:


5. Koha-yhteenliittymän organisaatio projektin jälkeen

Käyttöönottoprojektin aikana yhteenliittymän toimielimet olivat:

Ohjausryhmä: Ari Muhonen (pj), Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen, Esa-Pekka Keskitalo, Minna Kivinen, Hanna Lahtinen, Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén ja Johanna Vesterinen.

Pääkäyttäjäryhmä, joka koostui yhteenliittymän kirjastojen pääkäyttäjistä sekä Kansalliskirjaston edustajista. Pääkäyttäjäryhmän vetäjänä toimii Inkeri Hakulinen Kansalliskirjastosta.


Esitys: Valitaan yhteenliittymälle puheenjohtaja, ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä vuodelle 2020.

Päätös:


6. Palvelintilanne

Kansalliskirjasto ja CSC ovat selvittämässä, millainen kokonaisuus olisi yhteenliittymälle edullisin ja toimivin. Kuullaan selvityksen tämänhetkinen tilanne.

Esitys: Keskustellaan.

Päätös:


7. Palvelukuvauksen ja -tilauksen tilanne

Arto Aniluoto CSC:stä lähetti sähköpostitse yhteenliittymän postilistalla tiedon, mistä viimeisimmän palvelukuvausluonnoksen löytää. Keskustellaan kuvauksesta sekä päätetään, miten saamme sen viimeisteltyä.


8. Kustannukset ja kustannustenjako

Yhteenliittymä on päättänyt, että vuosi 2020 toimitaan samoin kuin vuonna 2019. Vuoden 2021 kustannustenjakoon olennaisesti vaikuttavia tekijöitä on vielä auki, joten sitä ei vielä voida ottaa käsittelyyn. Ratkaisevia seikkoja ovat ennen kaikkea palvelinmalli sekä Kansalliskirjaston mahdollinen osuus kustannustenjakomallissa.


9. Muut asiat10. Seuraava kokous11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 


Kokouksen ja lounastauon jälkeen pidetään pienimuotoinen juhlatilaisuus käyttöönottoprojektin päättymisen kunniaksi klo 13.30 - 16.00.