Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Almaan 1. aallossa siirtyvät Voyageria käyttävät kirjastot (tavoite saada nämä konvertoitua 22.11. mennessä)
  2. Almaan 2. aallossa siirtyvät Voyageria käyttävät kirjastot (vuoden loppuun mennessä)
  3. Aalto-yliopisto (vuoden loppuun mennessä)
  4. Voyagerista Kohaan siirtyneet korkeakoulukirjastot (vuoden loppuun mennessä)

...