Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Karusellin otsikko</title>
	<link>https://finna.fi</link>
	<language>fi-fi</language>
	<item>
		<title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
		<link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
		<description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
        <enclosure url="Ellibs_karuselli.png" length="" type="image/jpeg"/>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Otsikko</h3><p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>
		<img src="themes/custom/images/feed/feed.jpg" alt="Selkä_vain fragu" width="300" height="268" /> <p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>]]></content:encoded>
    </item>
</channel>
</rss>

...

Info

Välilehtien rajaukset kuljetetaan organisaationäkymässä sivun URL-osoitteessa. Tämän vuoksi organisaationäkymän hakutulossivun lataaminen uudelleen selaimessa ei välttämättä päivitä välilehtien uusimpian asetuksia käyttöön. Välilehtien asetusten muuttamisen jälkeen kannattaa siirtyä organisaationäkymässä etusivulle, tehdä uusi haku ja varmistaa, että välilehdet toimivat halutulla tavalla.


Tunnistautuminen

 


Finna tukee erilaisia tunnistautumistapoja. On kaksi yleisempää tunnistautumistapaa, Finna-tunnus ja Shibboleth, jotka ovat kohdassa "Tunnistautuminen".

...